Alternatief voor lood


Een beter milieu begint bij jezelf.

Natuurlijk denken wij zo sportvissers ook.

Lood is slecht voor de waterkwaliteit en het milieu en daarom zoeken we alternatieven voor het vissen met lood.

Sportvisserij Nederland werkt daarom samen met de Rijksoverheid, Unie van waterschappen , Natuurmonumenten en Divebo aan de Green Deal Sportvisserij loodvrij.

Doel van deze samenwerking is het in 3 jaar tijd van 30% reduceren van lood en in 2027 geheel loodvrij te zijn.

Voor meer informatie kijkt u op Sportvisserij Loodvrij.