Disclaimer


Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien
er enige verplichtingen voor HSV de Middenpeel uit voort.

HSV de Middenpeel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid
voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites
waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

HSV de Middenpeel is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSV de Middenpeel mag niets van deze website
worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.