Eigen verantwoordelijkheid

Ben ik ook zelf verantwoordelijk, of moeten de controleurs het maar opknappen?


Regelmatig hoor ik,dat veel leden zich ergeren aan het feit, dat er rotzooi achtergelaten wordt aan het viswater, of dat hengelaars zich niet houden aan de afspraken, die in onze voorwaarden staan.

Ook bereiken mij berichten, dat iedereen maar zijn gang kan gaan, omdat er nauwelijks gecontroleerd wordt.

Dit laatste is beslist niet waar! Onze controleurs zijn heel regelmatig aan het water te vinden, maar ook hun tijd is niet zodanig, dat ze er dag en nacht kunnen zijn.Daarnaast controleert ook de Politie en de functionaris van Natuurbeheer heel regelmatig. Velen hebben dan ook vorig jaar een dagvergunning gekocht of zijn vriendelijk verzocht op te krassen en de politie heeft diverse malen een bekeuring uitgeschreven.

Maar natuurlijk is het onmogelijk voortdurend te controleren.

Beste mensen, het is onze vereniging en ons viswater, dus als U denkt, dat iemand zich niet aan de regels houdt, zou U , naar mijn mening, ook best eens zelf de overtreder opmerkzaam kunnen maken op zijn fouten. Uiteraard rustig en niet emotioneel, waarbij U het niet op een ruzie laat aankomen. Een praatje met enkele opmerking over de geldende regels is vaak al voldoende.

Ik heb nu de indruk, dat veel leden wel de misstanden zien, maar er niets aan doen,omdat zij menen, dat het hun taak niet is. Daar zijn toch immers controleurs voor.

Natuurlijk is het in de eeste plaats een verantwoordelijkheid voor de controlerende instanties , maar het kan toch niet zo zijn, dat de leden in deze ook niet mede verantwoordelijk zijn.

Niets doen en jezelf verschuilen achter de gedachte, dat het alleen een zaak voor de controlerende instanties is makkelijk, maar, naar mijn mening, beslist niet de juiste weg.

Achteraf klagen dus ook zeker niet!

Als U bang bent zelf in actie te komen ,omdat in de huidige maatschappij ingrijpen vaak met geweld beantwoord wordt, bedenk dan, dat onze verenigings controleurs, vrijwilligers dus, ook met dit risico te maken hebben. Toch gaan ze er iedere keer weer op af en geloof me, het zijn echt geen vechtersbazen of body builders. Gelukkig hebben ze bijna nooit problemen. Iedereen, mits op een normale wijze benaderd, weet eigenlijk al dat hij of zij fout zit en zal zonder teveel protest toegeven.

Natuurlijk verwacht ik niet van onze leden, dat zij volledig optreden als controleur door naar vergunningen te vragen vragen en dergelijke. Nee, ik verwacht van U, dat U meehelpt misstanden zoals rotzooi maken, vuur stoken, vernielingen, verkeerd behandelen van gevangen vis en dergelijke, probeert te voorkomen door de overtreder(s) vriendelijk te wijzen op hun foutief gedrag..

Indien U bang bent dat zelf ingrijpen voor u negatief zou kunnen uitpakken, wat ik overigens echt niet verwacht, kunt U altijd nog een bestuurslid, een controleur of zelfs de politie bellen. Heeft tegenwoordig niet bijna iedereen een mobieltje bij zich?

Ergo,toezicht op het juiste gedrag van de vissers is een taak voor ons allen, niet alleen voor de controleurs. Alleen dan zullen we in staat blijken ons viswater te behouden en te genieten van onze geweldige hobby..

Aad Hekkers (voorzitter)