Het Bestuur


Voorzitter:
Dhr. H.v.d. Akker
Vice-voorzitter:
Dhr. M. ter Veer 
Secretaris:
Dhr. F. Crommentuijn
Penningmeester:
Mevr. L. Crommentuijn-van Bommel
Leden:
Dhr W. Engelen
Dhr M. v.d Eijnden
Dhr. G. School
Wedstrijd commisie:
Dhr. ter Veer
Dhr. v.d. Heijden
Dhr. Bergmans
Dhr. Gooren
Dhr. v. Lankveld
Dhr. F Crommentuijn
Website beheer:
Dhr. G. School