Het Bestuur


Voorzitter:
Dhr. A. Hekkers
Vice Voorzitter:
Dhr. H.v.d. Akker
Secretaris:
Dhr. F. Crommentuijn
Penningmeester:
Mevr. L. Crommentuijn-van Bommel
Leden:
Dhr. H.vd.Akker
Dhr v.d Eijnden
Wedstrijd commisie:
Dhr. ter Veer
Dhr. v.d. Heijden
Dhr. Bergmans
Dhr. Gooren
Dhr. v. Lankveld
Dhr. F Crommentuijn
Jeugd commisie:
Dhr. ter Veer
Dhr v.d. Eijnden
Mevr. Blanker ter Veer
Website beheer:
Dhr. B. Crommentuijn